Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2014

weronikaignaszak
1932 7e4d
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamdjg mdjg
weronikaignaszak
Reposted frombeard beard viaszyy szyy
weronikaignaszak
Zaz­wyczaj os­tatnią rzeczą, ja­kiej pragnę, jest pier­wsza, którą dostaję. 
— zawsze.
weronikaignaszak
Naj­trud­niej­szy jest ko­niec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści ostatnich dni.
— znalezione.
weronikaignaszak
Set, jesteś całkowitym egoistą, więc powiem bardzo prosto: małżeństwo nie jest dla Ciebie. Nie żenisz się po to, aby ktoś Cię uszczęśliwił, lecz po to, aby uszczęśliwić kogoś innego. Co więcej, małżeństwo nie jest dla Ciebie, Twoje małżeństwo jest dla rodziny. Nie dla teściów i tych wszystkich bzdur, lecz dla Twoich przyszłych dzieci. Chcesz, żeby ktoś pomagał Ci je wychować? Kto ma mieć na nie wpływ? Małżeństwo nie jest dla Ciebie. Tu nie chodzi o Ciebie. W małżeństwie chodzi o tę osobę, z którą wziąłeś ślub. 
— ojciec Seta.

May 19 2014

Yourbfsayshi @ Tumblr.com
Reposted fromweheartit weheartit viaanastasie anastasie
weronikaignaszak
9710 8dfb
Reposted fromskatrix skatrix viarudenko rudenko
Reposted fromweheartit weheartit viaanastasie anastasie
weronikaignaszak
Pytasz dlaczego Cię uwielbiam? Po prostu widzę w Tobie to,czego nie potrafię dostrzec w nikim innym.
— znalezione
8308 2d88
Reposted fromindie indie viaanastasie anastasie
weronikaignaszak
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaanastasie anastasie
weronikaignaszak

"Pierwszym objawem głupoty jest brak wstydu"

— Freud
those shoes!
Reposted fromweheartit weheartit viaanastasie anastasie
weronikaignaszak
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaanastasie anastasie
weronikaignaszak
2157 c562
Reposted fromaniczorka aniczorka viaanastasie anastasie
2096 a1e5
Reposted fromnakedgirls nakedgirls viaanastasie anastasie
weronikaignaszak
Ignorancja - najprostszy sposób do zabicia człowieka.
Reposted fromcasas casas viaMagnolia11 Magnolia11
weronikaignaszak
7047 f974
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadusz dusz
weronikaignaszak
Reposted fromweightless weightless viarudenko rudenko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl